FB Pixel

Block 1 – Teori grund

I den första delen av utbildningen får du en riktigt stabil grund att stå på i din yoga. Vi går grundligt igenom de viktigaste delarna av Yoga så att du kan bygga vidare din kunskap på ett bra sätt

Anatomi

För att förstå hur kroppen rör sig är det viktigt att förstå hur den är uppbyggd. Det första vi går igenom är kroppens leder, muskler, rörelser och rörelseplan samt hur andning påverkar oss.

Asanas

Du behöver ha djup förståelse för hur yogans positioner ser ut. Vi lägger därför mycket tid på att gå igenom alla viktiga positioner samt vad som är viktigt att tänka på.

Historia och Filosofi

Det räcker inte med att förstå vad man ska göra om man inte också förstår varför. I denna del av utbildningen tar vi med dig på en resa bakåt i yogans historia, grunden i yogans filosofi och yogans språk, sanskrit.

Meditation & Pranayama

Både kropp och sinne är viktigt i Yoga. När du fått förståelse för hur kroppen fungerar ska vi se närmare på hur vi kan lära oss mer om hur andningsövningar & meditation fungerar och varför det är viktigt.

Block 2 – Teori fortsättning

När du fått en bra grund är det dags att gå på djupet på viktiga ämnen. Här kommer vi tillsammans gå in på med avancerade delar av Yogan.

Klassupplägg 

En viktig del för dig som yogainstruktör så klassen byggs upp på ett säkert och bra sätt. Tillsammans tar vi dig genom de grundläggande principerna till att skapa klasser så det blir en fin upplevelse för dina elever.

Pedagogik

Oavsett hur kompetent du är inom Yoga kommer kunskap ensamt inte att ta dig långt som Yogainstruktör. Vad du säger, när du säger det och hur du säger det är viktigt.

Yogaanatomi

Här tittar vi på anatomin i relation till yoga, hur fungerar fascian? Vilka överbelastningar/skador ser vi mest av i yogasalen, hur kan vi anpassa positioner så de passar personen vi har framför oss?

Yoga som yrke

Här går vi igenom hur vi kan arbeta som yogainstruktör, vart vi kan arbeta, men även lite om marknadsföring och sälj.

Block 3 – Praktik

All teori & praktik sker på distans för att hålla priset nere och flexibiliteten uppe.

Anpassning av positioner

I block 1 får du lära dig hur en position ska se ut och dess syfte. Under den praktiska delen av utbildningen tittar vi mer på hur vi kan anpassa positioner efter olika personer med hjälp av block, filtar mm.

Yogaanatomi fortsättning

Vi spinner vidare på det vi gått igenom under föreläsningen i block 2 och hur vi tillämpar detta i praktiken genom praktik och övningar.

Öva på att lära ut
Ett bra sätt att lära sig på brukar vara ”See one, do one, teach one. Se oss lärare göra något. Testa det själv för att sedan lära ut till någon annan. Detta är en viktig del för att sedan känna sig redo och trygg att undervisa. Här kommer ni få möjlighet att öva på varandra där vi lärare ger feedback.
Hur når vi fram med vår undervisning?

Vi lär oss alla på olika sätt. Vi går igenom hur vi placerar oss när vi undervisar och hur vi kan guida eleverna i positionerna på olika sätt.